logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

MARÍA INÉS GIL AÑÓN

Diplomada en Biblioteconomía e Documentación pola Universidade de A Coruña no ano 2006. Formada como Secretaria de dirección no CPR Caixa Galicia en 2007. Traballou en bibliotecas na Universidade de A Coruña e na Biblioteca Nodal de Vigo da Xunta de Galicia, pasando logo a desempeñar funcións de administración en diversas empresas.