logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

MANUEL LOBATO IGLESIAS

Licenciado en Dereito e Diplomado no Graduado Social pola Universidad de Santiago de Compostela, contando tamén cunha Diplomatura pola Escola de Práctica Xurídica de dita cidade, é asimesmo abogado colexiado no Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela, defende os procedementos sociais da Firma, e é parte da UTE que xunto con Aristeia Abogados, S.L.P. foi adxudicataria en concurso público da levanza dos procedementos laborais da Universidade de Santiago de Compostela.