logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

JOSÉ ANTONIO MONTERO VILAR

Licenciado en dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1987 e abogado colexiado no Ilustre Colexio de Abogados da citada cidade especializado no asesoramento xurídico de sociedades mercantís, colexios profesionais e outras institucións, e administrador concursal.

É profesor da materia Dereito Mercantil da Universidade de Santiago de Compostela, tanto na facultade de Dereito como de Económicas e Administración de Empresas, habendo desempeñado esta labor tamén na Universidade de Vigo e na UNED. Tamén impartiu docencia na Universidade compostelana para o Master de Expertos en Comercio Exterior na asignatura de contratación internacional.

Conferenciante e director de cursos en foros de dereito mercantil, tanto nacionais como extranxeiros relativos a relacións interempresariais. Secretario do Centro de Estudos Cooperativos (CECOOP) dependente da Universidade de Santiago de Compostela, árbitro designado pola Xunta de Galicia en materia cooperativa, sendo autor e ponente de diversas publicaciós e comunicacións en dita materia.