logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

“É un orgullo levar máis de 25 años na defensa xurídica das empresas, có que supón de experiencia profesional e vital, unha experiencia, dende logo para mín, nada desdeñable, pero có que me quedo en ARISTEIA é coa satisfacción de conseguir ser parte do núcleo de confianza das empresas e institucións e contribuir e apoiar, có noso consello e coa nosa colaboración, a implantar miles de proxectos e iniciativas empresariales e sociales en beneficio de todas e de todos e grazas a conseguir un equipo humano sobresaliente.
Por moitos anos mais traballando na compañía."

José Antonio Montero Vilar, avogado e profesor de derecho mercantil na Universidad de Santiago de Compostela.

Ler mais... Ler menos