logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

INÉS OTERO RODRÍGUEZ

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1997 e Diplomada pola Escola de Práctica Xurídica de dita cidade, é asimesmo abogada colexiada no Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela. Postgrado en Dereito Civil de Galicia pola citada Universidade compostelana, participou en importantes xuicios civís e penais con ampla repercusión mediática. Desenvolve a súa labor no ámbito da responsabilidade patrimonial tanto civil como penal.