logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

CRISTINA PEDROSA LEIS

Licenciada en dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2000 e abogada colexiada no Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela. Especializada en dereito mercantil, concretamente en dereito de sociedades e empresas, participou en diversos concursos de acreedores, tendo unha ampla formación ó respecto.

Ocupa diversos cargos en consellos de administración de importantes sociedades, participando activamente no asesoramento de institucións (especialmente asociacións e fundacións) e sociedades públicas e participadas e, por ende, conta cunha importante experiencia en contratación pública.

Nomeada vocal do Comité Galego de Xustiza e Disciplina Deportiva, cargo que desempeñou dende 2012 ata abril de 2017, data na que foi nomeada nembro do Tribunal Administrativo do Deporte (TAD).

Colabora na elaboración de artigos xurídicos para diversas publicacións especializadas.