logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

ANUNCIA LOUZAO PÉREZ

Licenciada en Dereito e Diplomada no Graduado Social pola Universidade de Santiago de Compostela nos anos 2000 e 1993 respectivamente, é asimesmo abogada colexiada no Ilustre Colexio de Abogados de dita cidade. Realizou diversos cursos de formación en Dereito do Traballo e en Administración Comercial. Foi incorporada pola Firma debido a súa acreditada experiencia como responsable do departamento xurídico interno de diversas mercantís. Aúna a experiencia empresarial coa formación no ámbito do dereito laboral.