logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

ADOLFO DIESTE FERREIRÓS

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela nas especialidades de dereito público e privado no ano 2009. Conta con un Máster en Abogacía e Práctica Xurídica pola Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela e é abogado colexiado no Ilustre Colexio de Abogados da citada cidade. Realizou un Postgrado na misma Universidade en Dereito de Sucesións. Ten unha importante formación en dereito civil, rexistral e mercantil derivada dos seus estudos universitarios especializados. Colabora de maneira permanente nos procedementos xudiciais ou extraxudiciais das mercantís.